binary

Links:

 1. 60-Second Science
 2. A World of Ideas
 3. All in the Mind
 4. Brain Science Podcast
 5. Discover magazine
 6. Dr Karl
 7. Eurekalert
 8. Hubble astronomy
 9. LHC Live!
 10. LHC News
 11. LHC Sound
 12. Nature Podcast
 13. New Scientist
 14. Particle Adventure
 15. Redes (ES)
 16. Sciencemag
 17. Science News
 18. Scientific American
 19. Scientific Experiments
 20. Solar Activity Monitor
 21. String Theory
 22. Wetenschap NL
 23. World Science
picture jose

Waar gaat de theorie over?

"Laatste versie juni 2013" - De Significante Reeks uit het Kwantum Universum?" is een theorie die een serieuze poging doet om te beschrijven wat mogelijkerwijs vooraf ging aan de "Big Bang" en die processen die achter de realiteit schuil gaan, probeert bloot te leggen.

Willekeurig gecodeerde informatie heeft uiteindelijk geresulteerd in zelforganisatie en structuur en staat aan het begin van alles. In mijn theorie zal ik beschrijven hoe dit proces van willekeur naar zelforganisatie en structuur verloopt, evolueert en tegelijkertijd alles om ons heen beïnvloed. Ik zal dit doen door voorbeelden te geven uit processen die ons al bekend zijn zodat de essentie van de theorie begrepen kan worden.

Wat uit mijn theorie voortvloeit, is dat de "Big Bang" het resultaat is van een achterliggend proces; een kwantum "universum" dat ons universum omvat. Het kwantum "universum" bestaat uit willekeurig gecodeerde informatie. Deze willekeurig gecodeerde informatie is niet statisch maar bevindt zich in een continue dynamisch proces van willekeur.

Kosteloos te downloaden

Deze theorie is voor iedereen kosteloos via het internet te downloaden.

Ik ben van mening dat wetenschappelijke informatie of informatie die kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de wetenschap kosteloos gedeeld kan worden; een verdienmodel is noodzakelijk maar komt naar mijn mening op de 2e plaats.

Ik hoop dat meerdere mijn voorbeeld zullen volgen om op deze manier wetenschappelijk relevante informatie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Het staat iedereen vrij deze theorie kosteloos te downloaden of met anderen te delen.

Download: theorie - versie juni 2013 -

download

Valid XHTML 1.0 Strict